Disclaimer

Alle recht voorbehouden

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere (dingen) op deze website van koop-naaigaren.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van koop-naaigaren is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites intergreren of om ze te gebruiken voor andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid

De website koop-naaigaren is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige staat van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Alle schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Koop-naaigaren.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolg schade die voortvloeit uit de toegang tot of met het gebruik van deze website en producten.

 

 

Laden...